สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณีอุทกภัย

วันศุกร์ที่ ๑๕  กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

      นายเทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนันทิยา  เล้าสกุล  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรณีอุทกภัย ร ห้องประชุมช้างใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดการจัดการฝึกอบรมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,590