สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมสัมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

   นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวนการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางวรภัสสร  เรืองไทย  นางธิรนันท์  อุไร และนางสาวศิริรัศสา  พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมสัมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีบัญชาโปรดเกล้าให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,529