สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในการจัดกิจกรรม,"ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทยทำบุญใส่บาตรกับช้างทุกวันเสาร์"

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๕๐ น.

     นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์และข้าราชการในสังกัด ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในการจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทยทำบุญใส่บาตรกับช้างทุกวันเสาร์" ณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์(หลังใหม่) ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปริยัติธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสารสาสน์  สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร นักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,560