สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมทำบุญของยุวพุทธิกสมาคมสุรินทร์ในเทศกาลเข้าปุริมพรรษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

       นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางธิรนันท์  อุไร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นางสาวนันทิยา  เล้าสกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร ข้าวสารอาหารแห้งจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายผ้าพระกฐินเในเทศกาลเข้าปุริมพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยยุวพุทธิกสมาคมสุรินทร์ ณ วัดโคกกรวด ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีโรงเรียนเมืองสุรินทร์ และโรงเรียนวานิชนุกูล เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,560