สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบใบประกาศสร้างวัดให้แก่ผู้ขออนุญาตสร้างวัด จังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ที่ ๑๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖
            สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ โดย นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบใบประกาศสร้างวัดให้แก่ผู้ขออนุญาตสร้างวัด ดังนี้

เวลา ๑๑.๐๐ น.
             ๑. นายณัฐพร  นุกูล ได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ณ  บ้านแกรง  หมู่ที่  ๖  ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

เวลา ๑๕.๐๐ น.
             ๒. นายสมปอง  พวงบุญ ได้ขออนุญาตสร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต  ณ  บ้านหนองแสง  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์

            ซึ่งการขออนุญาตสร้างจากได้รับการตรวจสอบหลักฐานและการลงพื้นที่ตรวจสภาพจริง จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ จึงได้มอบใบประกาศการสร้างวัด เพื่อประกาศให้มีการอนุญาตให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว
ให้ไว้ ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  ชั้น ๓  ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,287