พศจ.สุรินทร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้าง ทุกวันเสาร์"

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.

    นายพศุตม์  ขอดเมชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น นักวิขาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้างทุกวันเสาร์" เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวิถีพุทธ วิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างของจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิจิตร  บุญทัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,406