พศจ.สุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

วัันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
     นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางวรภัสสร  เรืองไทย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายนราธิปกุล  บุญสอน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพรหมสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
     ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระราชสุตาลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดพรหมสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากคุณแม่ภาพร  บัวทอง เป็นประธานในพิธี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,201