สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดกฐินประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดโคกกุง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

      นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายภัทรพล ชำนิยา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดกฐินประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดโคกกุง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปราโมทย์ธรรมวงศ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ เป็นประธานในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,406