พศจ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดนิคมเขต ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
     นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และ นายนราธิปกุล  บุญสอน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมตรวจสอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดนิคมเขต ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
     การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,406