พศจ.สุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัดณ​ บ้านคลองน้ำซับ หมู่ที่​ ๕ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์ที่​ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นายพศุตม์  ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์​ และนายนราธิปกุล  บุญสอน  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด​ รายนายวิน  นาคประเสริฐ ขออนุญาตสร้างวัด​ ณ​ บ้านคลองน้ำซับ หมู่ที่​ ๕ ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูพรหมวิหารธรรม เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพนม  เทียนทอง ปลัดอำเภอกาบเชิง​ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอกาบเชิง เป็นประธานดำเนินการประชุม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการอนุญาตสร้างวัดในพื้นที่ดังกล่าวได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,406