รับมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.30 น. นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมข้าราชการในสังกัด  เข้ารับเกียรติบัตร ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริม     เอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมณและเชิดชูอัตลักษณ์ของผ้าไทย  และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ณ  บริเวณเวทีกลาง งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์  ประจำปี 2563  สนามกีฬากลางศรีณรงค์ โดยมีองค์กร /หน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ เข้ารับรางวัล กว่า 200 หน่วยงาน โดยนายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3931