ถวายใบประกาศตั้งวัดและตรวจเยี่ยมวัด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  และคณะลงพื้นที่มอบประกาศตั้งวัดพะเนารัตนาราม ตำบลปราสาททอง  อำเภอเขวาสินนรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  และตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการขออนุญาตใช้ที่ป่าไม้ในการขอสร้างวัด ณ อำเภอศีขรภูมิ


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 3891