สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมมุถิตาสักการะพระพรหมวชิรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง

           วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสันทัด แสนทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ และนายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งข้าราชการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมมุถิตาสักการะ พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย ในโอกาสได้รับการสถาปณาสมณศักดิ์  ขึ้นเป็น  พระราชาคณะเจ้าคณะรอง  มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า  พระพรหมวชิรโมลี  ศรีปริยัติบริหาร  ไพศาลศาสนกิจดิลก   สาธกธรรมวิจิตร  ตรีปิฎกบัณฑิต  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  สถิต  ณ  วัดศาลาลอย  พระอารามหลวง  จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมอำนวยความสะดวกและร่วมถวายมุถิตาสักการะด้วย ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,018