สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มุทิตาสักการะ พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล/เจือจันทร์) ป.ธ.9, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์

              เนื่องในโอกาสพระเดชพระคุณ พระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล/เจือจันทร์) ป.ธ.9, ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๐ ปี ๓๙ พรรษา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ โดยนายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.พศจ.สุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ขอถวายมุทิตาสักการะ ขอพระเดชพระคุณได้เป็นร่มโพธิ์ใบใหญ่ ร่มไทรใบหนา เป็นที่พึ่งพาของพุทธศาสนิกชนตลอดไป

##ข่าว : นายภัทรพล ชำนิยา นวก.ศาสนาชำนาญการ

##ขอขอบคุณเจ้าของภาพเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,038