สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมสร้างวัดของที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์ ตำบลแคน และที่พักสงฆ์บ้านหนองคู ตำบลโคนโก อำเภอสนม

            วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. อำเภอสนม และคณะสงฆ์อำเภอสนม โดย พระครูประทีปธรรมวงศ์  เจ้าคณะอำเภอสนม เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโคกสะอาด ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ปลัดอำเภอสนม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้จัดการประชุมขออนุญาตสร้างวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา จำนวนสองแห่งคือ ที่พักสงฆ์ธรรมวงศ์ ตำบลแคน และที่พักสงฆ์บ้านหนองคู ตำบลโคนโก อำเภอสนม ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด่้วย นางสาวศิริรัศสา พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวกัญญ์จรินทร์ ละออศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย มติที่ประชุมเห็นชอบในการอนุญาตให้สร้างวัดของที่พักสงฆ์ทั้งสองแห่ง ประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอสนม ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,560