สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

           วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดย นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม นางสาววาสนา ไชยพรรณนา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เลขานุการการประชุม ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเป็นกรรมการในการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม รางวัล วัฒนคุณาธร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  ชั้น ๑  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,252