สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔

            วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  โดย นายสุพิชญ์ ลาลุน รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,152