โรงพยาบาลสนามจังหวัดสุรินทร์ (แห่งที่ ๑) ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๒๓ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง) ขยายเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโควิด - ๑๙

           โรงพยาบาลสนามจังหวัดสุรินทร์ (แห่งที่ ๑) ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๒๓ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง) บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ขยายเตียงเพิ่มจากเดิม ๙๓ เตียง เพิ่มอีก ๘๐ เตียง รวม ๑๗๓ เตียง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้น จากวิกฤตการณ์โรคโควิด - ๑๙ พร้อมปรับพื้นที่เพื่อความสะดวกแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระครูปริยัติกิจธำรง และขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนัก ตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้

##ข่าว : นายภัทรพล ชำนิยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,529