สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ รับมอบหน้ากากผ้าอนามัยจากผู้แทนศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสุรินทร์

           วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้แทนศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดสุรินทร์ มอบหน้ากากผ้าอนามัยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ โดย นางสาวสุภาวดี พ่อค้า นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางกนกนาถ เรืองไทย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เป็นผู้แทนรับมอบ


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 42,451