สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ปัญหาและกำหนดแนวทางการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

           วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม จัดประชุมผ่านระบบ ZOOM โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมในครั้งนี้ ได้เรียนเชิญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) มอบนโยบายการดำเนินงานให้คณะทำงานฯ เพื่อแก้ไขปัญหา กำหนดแนวทางในการอำนวยความสะดวก และดูแลการฌาปนกิจศพของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่คณะทำงานฯ รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับวัดในท้องที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการไปได้ด้วยดี ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายภัทรพล ชำนิยา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,082