เนื่องด้วย พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มอบนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ๒ รูปในจังหวัดสุรินทร์

           เนื่องด้วย พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มอบนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ๒ รูปในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ พระราชวิสุทธิมุนี (เยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร บ้านจรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ และรกษาการเจ้าอาวาสวัดสุทธิธรรมาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และ พระราชวรคุณ(สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธ) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,063