สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน THAI STOP COVID

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน THAI STOP COVID สนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยไร้โควิด โดย นายแพทย์พงษ์เกษม  ไข่มุกด์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุม และ นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานร่วม และดำเนินการประชุมโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.สุภาวดี  พ่อค้า นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,970