สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วันวิสาขบูชา และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

           วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ประชุมเกี่ยวเรื่องเงินอุดหนุนโครงการวัด ประชา รัฐ  โครงการวันวิสาขบูชา ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยมี 
 พระเทพวชิรญาณโสภณ (เยื้อน ขนฺติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) และพระราชวิมลโมลี (มานพ ปิยสีโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ วัดสุทธิธรรมาราม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,011