นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ถวายคำแนะนำมาตรการการปฏิบัติตน(การปฏิบัติศาสนกิจ)ช่วงโควิด(Covid-19) แก่ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดปราสาท

           วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ถวายคำแนะนำมาตรการการปฏิบัติตน(การปฏิบัติศาสนกิจ)ช่วงโควิด(Covid-19) และถวายหน้ากากอนามัย แก่พระสิทธิการโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ วัดปราสาท อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,122