สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม "สุรินทร์ร่วมใจ ปันสุข" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

           วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสุรินทร์ โดยองค์การบรหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม "สุรินทร์รวมใจ ปันสุข" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์ โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธาน ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ กองกำลังสุรนารี ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ หอการค้า อุตสาหกรรม และประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

            โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในเบื้องต้นจะให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง และจะขยายพื้นที่ออกไปในอำเภอต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

##ข่าว : นายภัทรพล ชำนิยา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

##ภาพ : นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 42,443